Oferta

Firma Serwis Pomiarowy świadczy kompleksowe pomiary elektryczne:

  • Pomiary instalacji elektrycznych do 1kV (okresowe i odbiorcze)
  • Wykonanie inwentaryzacji instalacji elektrycznej
  • Pomiary instalacji odgromowych
  • Pomiary uziomów roboczych i ochronnych
  • Pomiary natężenia oświetlenia stanowisk pracy i ewuakuacyjnego
  • Pomiary okresowe elektronarzędzi
  • Doradztwo techniczne w zakresie instalacji elektrycznych, oświetlenia i rozliczeń z dostawcą
  • Podłączanie urządzeń elektrycznych z potwierdzeniem w karcie gwarancyjnej
  • Przeglądy i konserwacje rozdzielni
  • Utrzymanie ruchu maszyn i naprawy maszyn o różnym przeznaczeniu

Skontaktuj się z nami!

Ze względu na charakter pracy rzadko bywamy w biurze.
Najlepszą formą bezpośredniego kontaktu jest telefon komórkowy:

+48 606 380 309

Zazwyczaj pracujemy w dni powszednie od 08:00 do 18:00

Zapytania o wyceny prosimy kierować na adres e-mailowy:
kontakt@serwispomiarowy.pl

Adres do korespondencji:
Serwis Pomiarowy Marek Nikiel
os. Rusa 131/46, 61-245 Poznań